Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S)

Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S) nhập khẩu của Sao Phương Nam