chi tiết Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S)

chi tiết thông số kỹ thuật Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S)