Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S) - hinh 1

chiều rộng và mở cửa Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S)