Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S)

Tủ mát 2 cánh kiếng-Berjaya (2D/DC-S)