Tủ mát 1 cánh kiếng-Berjaya (1D/DC-S) - hinh 1

chiều mở cửa Tủ mát 1 cánh kiếng-Berjaya (1D/DC-S)