Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C) -hinh 3

Bẳng thông tin chi tiết Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C)