Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C) - hinh 2

thông số chiều cao Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C)