Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C)

Tủ đông 6 cánh-Berjaya (BS 6DUF/C)