Bảng chi tiết Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C)

Bảng chi tiết thông số Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C)