Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C)

Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C) cao cấp với công nghệ tiên tiến