bảng chi tiết Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUF/C)

Bảng thông số chi tiết Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUF/C)