Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUF/C) - chi tiết 2

Chi tiết của Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUF/C)