Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUF/C) - chit tiết 1

thông số kỹ thuật Tủ đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DUF/C)