Lò nướng điện 2 hộc-Berjaya (BJY-E13KW-2BD)

Lò nướng điện 2 hộc-Berjaya (BJY-E13KW-2BD)