Bếp âu 6 họng Berjaya OB6 chi tiết

thông số kỹ thuật Bếp âu 6 họng Berjaya OB6