Bếp âu 4 họng Berjaya OB 4 chi tiết

thông số kỹ thuật của Bếp âu 4 họng Berjaya OB 4