Chiên phẳng 4 họng với kệ dưới

Chiên phẳng 4 họng với kệ dưới cao cấp nhập khẩu từ malaysia