lò quay vịt

lò quay vịt chuyên dùng có thể dùng ga hoặc than