Bếp á 2 họng có quạt thổi và 1 nồi nước

Bếp á 2 họng có quạt thổi và 1 nồi nước dạng bếp công nghiệp nhà hàng cao cấp